ANCODS


Het ANCODS project was een tweedelig project van een afscheidstentoonstelling in het Nieuwland Erfgoedcentrum en de repatriëring van de ANCODS collectie naar Sydney, Australië. De tentoonstelling en repatriëring is samen met The Centre for International Heritage Activities en Cultural Motion tot stand gekomen.
ANCODS